Klockarebacken

KLOCKAREBACKEN

Scenen färdigbyggd inför blomsterfesten 2002Ett flertal artister har hunnit prova scenens tiljor: Carolina Sandgren, Jaques Werup, Mats Ronander, Per Tengstrand, Lalla Hansson Gösta & Lena Linderholm, Ola Magnell, Thomas Andersson Wij, Michael Saxell, Janne Schaffer, Björn J:son Lindh.