Tranås Ungdomsförening bildades 1912 som en lokalavdelning av Skånska Ungdomsförbundet och avser att inom Tranås församling verka för ungdomens höjande i sedligt, intellektuellt och fysiskt avseende. Vid överläggningar i religiösa och politiska frågor får inga beslut fattas eller uttalanden göras vare sig av föreningen eller dess styrelse. Tranås UF är den enda kvarvarande ungdomsföreningen i Sverige.

I Skåne Tranås bor idag ca 300 personer och föreningen har 300 medlemmar ! I föreningen sker huvuddelen av arbetet ideellt.
Tranås UF är mest känd för sina årliga blomsterfester 1944-1965 som lockade upp till 20 000 till byn varje år. Numera arrangeras blomsterfesten vart femte år. Föreningen firade sin 95 årsdag 24-26 aug 2007 med blomsterfesten "Linnés resa genom Sverige".  2012 fyllde Tranås Ungdomsförening 100 år och Blomsterfesten detta år blev något alldeles speciellt.

På initiativ av den dåvarande ordföranden Oscar Mårtensson inköpte föreningen 1951 Tranesgården, en korsvirkesgård mitt i byn som genom åren vårdats av föreningens medlemmar. I mitten av 80-talet kom också byns gamla vattenkvarn i föreningens ägo. Denna förvandlades till ett mycket populärt vandrarhem som mellan åren 1987 och 2019 drivits i samverkan med Svenska Turistföreningen (STF). Vid årsskiftet 2020 beslutade man att stå på egna ben. Ytterligare två byggnader tillhör föreningens "portfölj" och ingår i den del som leds av föreningens vandrarhemssektion.

Vänstra bilden: Historisk återblick, blomsterfest intill natursköna kvarndammen.
Högra bilden: Oscar Mårtensson, tillsammans med TUF:s mest kända blomsterdrottning Gunilla Knutsson från Ystad. Året är 1957 (Gunilla blev 1961 Fröken Sverige och är för närvarande bosatt i New York).

Oscar M blev ordförande 1943 och var initiativtagare till att blomsterfesterna startade. Han var också en av dem som såg till att Tranesgården kom i föreningens ägo 1951.
Varje timme mellan 9 - 21 klämtar Oscars klocka och påminner om vår framlidne hedersmedlem.

BLI MEDLEM I TRANÅS UF
tel: 0417- 202 62

 

Copyright Tranås Ungdomsförening · Webdesign GLA Reklam & Kommunikation AB